توزیع سبدغذائی ماه مبارک رمضان

تصویر خبر

توزیع سبدغذائی ماه مبارک رمضان

اهدای سبدهای مواد غذایی به مناسبت ماه مبارک رمضان