تفاهم نامه همکاری با جمعیت هلال احمر

تصویر خبر

تفاهم نامه همکاری با جمعیت هلال احمر

انعقاد تفاهم نامه جهت آسایش بیشتر مددجویان در تامین داروهای مورد نیاز