خدمات موسسه

خدمات آموزشی

هدف نهائی موسسه فرهاد توانمند سازی وهدایت جامعه هدف برای مبارزه با بیماری وبهبودی وحرکت به سمت یک زندگی مستقل ومتکی به خود ...

ادامه مطلب

خدمات روانشناسی

موسسه خیریه فرهاد با هدف حمایت و ارایه خدمات جامع به زنان مبتلا به سرطان و خانواده‌های انان علاوه بر پرداخت هزینه های دارو ودرمان ، ...

ادامه مطلب

خدمات درمانی

بیماری سرطان قابل پیشگیری است اگر به موقع برایش برنامه ریزی شود .بدلیل نداشتن علامت ونشانه متاسفانه مردم  زمانی متوجه بیماری خود ...

ادامه مطلب

خدمات معیشتی و حمایتی

با عنایت به مشکلات اقتصادی مددجویان تحت حمایت مؤسسه فرهاد ، خدمات معشیتی و حمایتی به این خانواده ها ارائه می شود . میزان و نوع این خدمات با توجه به ...

ادامه مطلب